Friday, 19 February 2016

Làm thế nào để cải thiện được kỹ thuật chụp hình

Chụp ảnh đẹp sẽ giúp tôi một chút. Chắc chắn có thể nói rằng như hầu hết mọi thứ, để có được kỹ năng nhiếp ảnh tốt hơn tại , bạn phải thực hành và bạn phải luyện tập rất nhiều nữa là đằng khác. Những điều về việc nhiếp ảnh là nó, nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thực hành kỹ thuật, nơi bạn thực hành lý thuyết tiếp xúc của bạn, và học cách làm chủ được chiếc máy ảnh của bạn. Thậm chí với phong cách chụp ảnh mà bạn đang theo đuổi, có những chiếc máy ảnh phù hợp và có những chiếc thì không công việc mà bạn có thể làm thế nào để nghiên cứu và lựa chọn máy ảnh phù hợp với các loại hình chụp bạn đang làm. Ví dụ như bạn chụp ảnh kỷ yếu thì chiếc máy ảnh 6d là quá đủ cho công việc. 

Tìm hiểu làm thế nào để chỉnh sửa và chính xác hình ảnh của bạn. Và sau đó là tất cả những thực hành phù du. Cố gắng tìm hiểu để xem điều gì là tốt hơn. Chúng tôi sẽ mang anh ra ngoài và đến đây và bạn sẽ xem một trong những rất ngắn, tự chứa tập phim và vào cuối của nó, bạn đang đi để có một cái gì đó mà bạn thực sự có thể đi thực tế. Giờ tôi cảnh báo anh anh hãy suy nghĩ cẩn thận và trả lời tôi. Là anh sẽ không nói với cô ta nữa. Chụp ảnh, em làm gì vậy? TÌm cách thoát. Đôi khi nó sẽ là một bài tập chụp thực tế để bạn có thể trở thành một địa điểm như thế này và có được hình ảnh tốt hơn. Vào những lúc khác, nó sẽ có một cái gì đó để suy nghĩ về, hoặc một cái gì đó để nghiên cứu. Vì vậy, bạn có thể, có lẽ nhận được một số thiết bị mà là thích hợp hơn cho con đường mà bạn đang chụp. Hoặc tìm hiểu một kỹ thuật hậu kỳ mới. 

Anh không nghĩ mình nên làm vậy. Anh nghĩ chúng ta nên đợi ở đây. mỗi tuần khi bạn luyện tập, bạn sẽ tích lũy được vô số những điều mới sẽ có một cái mới. Vì vậy, tất nhiên, bạn sẽ muốn trở lại và xem nó, và nói với tất cả bạn bè của bạn về nó. Ngay bây giờ, những gì bạn phải làm là chỉ cần đi lấy người khác. Hãy nhìn vào nó, và đi ra ngoài và nhận được một số thực hành.

1 comment: